Kemlinthi Le...Durung Dadi Lurah wae Angel Golekanmu. Omongane tok Dakik-dakik.

Buto Cakil. Omongane Duwur mergo Dowo Untune
Geger gembyeng - Jelang Pilkades di Desa Pager Sari Kecamatan  Sambiruwet semakin panas. Memasuki menit menit terakhir hampir kabeh jago pating tlusup nggolek simpati. Ada yang ngasih beras, beliin ayam, ada yang janjiin ternak bahkan ada yang nyebar tiket gratis bisa masuk kebon binatang. Pokoke kabeh jago ting pentalitan golek jithing sak akeh – akehe ning yo ngelek- elek mungsuh sak moh-mohe.

Jagone lurah yo podo apike, podo bodhone yo podo antike. Ono sik gelem ngomong lan juweh yen ketemu rakyate, ono sik jaga jarak men ketok jago sik berkuwalitas, ono sik wegah ditemoni. Yen nemoni kudu nisi buku tamu laan kudu ngeliwati 7 lapis pemeriksaan, maksudte men ketok wong calon sik paling berbobot dewe yang tidak sembarang orang bisa sak udele dewe ketemu. Sehingga kelihatan kajen tur miyayeni.

Nanging kabeh mau ora ono artine kabeh yen wis tekan neng warunge cak Rikun. Kabeh calon lurah Pagersari tidak ada yang tidak disorot. Kabeh dionceki, di wudani dan diteliti sopo sik benar-benar layak dan cocok jadi lurah Pagersari.

“Piye lek.. sido milih sopo sesuk”, tanya pakde teler pada mbah Roso, sing sajak menikmati dahar jadah bakar. Sik dahar alon alon, opo mergo untune wis entek.

“Lha sopo de... Yen aku wis duwe jago, wong aku pensiunan tur wis tau urip neng pemerintahan, mesti jagoku yo piyayi sik wis kulino noto projo to dhe.. Lha piye.. mosok milih sik durung nate ngurusi pemerintahan. Iso bubar no kelurahane dewe”, ngendikane mbahe Roso sajak ra nggagas kiwo tengene ono sopo.
Mulut Besar bertaring yen dadi lurah mesti brakoti rakyate.
“ Wah nek saya masih bingung ki mbah. Mergo mau ketemu calon lurahku angele ora jamak. Endi sik alesan sibuk, luar kota, harus ada janji seminggu sebelumnya, malah ono sik jare sedang sibuk bisnis neng Amerika. Pokoke belgedeslah mbah. Rumangsaku calone ki do ra genah. Opo wedi yen dijaluki duwit yo mbah”, tanya kang Melok sik takon nerocos koyo sepur gak iso dipedot.

“Ora kang. Sik mu omong kok sajak koyo wong mabuk. Nerocos ngomyang, sajak kegelan, asline ono opo”, tanaya mas Gembus.

“Gak mabuk mas. Hari gini kok masih mabuk, ketinggalan jaman. Tapi kalau calon lurahe dewe sudah ada yang mabok jabataan dan mabok hormat itu benar dan ada. Mau tahu tanya tuh sama mbah groyok yang mumet sirahe mau ketemu calon lurahe samapai sekarang belum bisa”, jawab Kang Melok.

“Lho opo bener to mbah Groyok, berita jare calon lurahe dewe ono sik angel ditemoni. Yen arep ketemu kudu ngeliwati herder-herder nganti lapis pitu. Lho yen bener tenan matek aku no mbah. Lho njur gimana nanti kalau sudah jadi lurah, lha belum tentu jadi lurah saja sulit ditemui, bisa bisa kalau jadi lurah beneran gak mau kenal dengan rakyatnya. Wah males aku milih calon model koyo ngono. Ra model. Jaman saiki kok sombong peh sugih njur wegah amor wong cilik. Wis Wegah...wegahhhh. aku ra arep milih. Konco- koncoku tak kandanane ojo pisan pisan milih lurah model koyo ngono. Jembeliiittttt”, potong cak Rikun karo kukut kutuk gelas sik bar dipakek tim suksese mas Ngadul. 

“Opo Bener piye Den, di kampung kita ada calon lurah yang modele antik seperti itu. Omongane duwur sundul langit ning mung nggedebus, karo pilih-pilih yen nompo tamu.  Aku sak jane udah denger lama, tapi nggak mau komentar takut jadi pitenah. Tapi kalau sak keleurahan sudah pada tahu dan sudah bukan jadi rahasia lagi, ya sudah berarti tekon calon lurahe dewe sik model kemaki binti nggedebus itu memang ada dan bukan ngoyoworo ”, tanya om Pego pada Den baguse Panjul.
Begawan Semar, selalu bijaksana dan jadi panutan
“ Hitam diatas putih bermeterai memang nggak ada bukti om. Tapi sudah banyak saksi dan bukti yang ngalami dewe pas arep moro nemoni. Kalau saya sih monggo monggo saja warga. Mau milih yang mana. Yang anteng, yang sombong, yang kementhus, yang kemlinthi atau yang bisu, semua hak panjenengan. Cuma kalau pribadi aku tetap milih sik atine resik, gelem nyambut gawe, ora sombong, penak omonge tur gampang ditemoni. Wis sik penting kuwi. Bupati ora perlu wong duwur sekolahe. Dadio tukang insinyur ning goblok ra iso nyambut gawe, Nggo opo. Mending sik pendidikan ning mrantasi gawe sik atine resik”, gito lho brooo.. jawab Den Baguse Panjul.

“Wah cocok kuwi den. Yen ngono aku sesuk manut kowe wae”, jawab Om Pego. (red)
  
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...